Płynna cytologia: test Pap BD SurePath dostępny w sprzedaży

W naszej ofercie znajduje się nowy test Pap oparty na płynnym podłożu. Płynna cytologia charakteryzuje się tym, że pobrany materiał nie jest nanoszony bezpośrednio na szkiełko mikroskopowe, lecz umieszczany w specjalnym płynnym podłożu. Zdaniem producenta, firmy Becton Dickinson tego typu test w porównaniu z tradycyjnymi rozmazami Pap gwarantuje większą wykrywalność chorób. 

Test BD SurePath stosowany jest w badaniach przesiewowych i wykrywania raka szyjki macicy, zmian przedrakowych, komórek atypowych i wszelkich innych kategorii cytologicznych zgodnie z definicją Bethesda System for Reporting Cervical/ Vaginal Cytologic Diagnoses4.

BD SurePath został zatwierdzony przez amerykańską instytucję rządową FDA (Agencja Żywności i Leków).

Jak pobierany jest materiał?

Główka szczoteczki cytologicznej z pobranym materiałem jest odłączana i umieszczana w fiolce z roztworem BD SurePathTM. Jedynie BD SurePathTM test Pap oparty na płynnym podłożu gwarantuje, że 100% pobranych komórek trafia do laboratorium klinicznego celem zbadania.

Zalety

  • Raz pobrany materiał można wykorzystać do dalszych badań. Druga wizyta pacjentki nie jest potrzebna.
  • Gwarantuje przeniesienie 100% pobranego pobranego materiału do laboratorium.
  • Z jednej próbki można wykonać kilka badań np. cytologia, HPV, Chlamydia trachomatis.
  • Unikamy nierównomiernego rozprowadzenia na szkiełku.
  • Zanieczyszczenie krwią lub śluzem oraz obecność komórek zapalnych i erytrocytów nie ma wpływu na prawidłową ocenę badanego materiału.
  • Dwukrotnie większa wykrywalność zmian śródnabłonkowych.
  • Pobrana próbka jest ważna 30 dni.